cenimo naravo

Trajnostni razvoj

Naučili smo se kako živeti v sožitju z naravo — uporabljati manj umetnih surovin in raje ponovno uporabiti kar nam je dano od narave — deževnica, les, sončna energija in podobno.  Skrbno ločujemo odpadke in skrbimo za majhno porabo energije. Zato so vse naše hiše izolirane, v svetilih pa uporabljamo LED tehnologijo. Smo prvi v naši vasi, ki smo vgradili malo čistilno napravo. S ponosom smo namenjeni proti cilju popolne samooskrbe in trajnostnemu razvoju.  Odgovorni smo do naše lepe narave.

ponovna uporaba deževnice 

Kmetija je obdana z veliko obdelovalnimi poršinami, namenjenimi predvsem samooskrbi z domačimi pridelki. Zaradi potreb zalivanja teh površin smo se domislisli sistemov za avtonomno namakanje, vendar ti za svoje delovanje potrebujejo vodo — najprej smo za ta namen uporabljali pitno vodo, vendar ja iz vidika trajnostnega razvoja okolju prijaznejša reciklaža deževnice, ki jo lahko pridobimo iz velikanskih strešnih površin naših stanovanjskih in gospodarskih obejtov.

reciklaža neuporabnega lesa 

Poleg tega, da je že sama kmetija obdana z gozdom, smo tudi lastniki gozdov na drugih lokacijah Gorenjske. Prav zato imamo (žal predvsem zaradi podlubnikov) pogosto preobilje lesa slabše kvalitete, ki ga s postopkom mletja spremenimo v sekance, ki jih nato uporabimo kot kurilno sredstvo, ki tako nas kot tudi vas greje in nudi toplo vodo čez celo leto.

izkoriščanje sonca

Naša najnovejša pridobitev na kmetiji pa je sončna elektrarna. Načrtovala se je že dolgo in leta 2020 postala tudi realnost. Zgrajena je bila sočasno z obnovo starega toplarja in predstavlja 30 sončnih panelov, ki proizvajajo elektriko in nam zagotavljajo samooskrbo z električno energijo.

predelava odplak

Za okolje skrbimo tudi z naravnim načinom predelave odplak in odpadnih voda. Teh ne odplakujemo v javno kanalizacijo, temveč imamo čistilno napravo, ki na izhodu iz hiše vse odplake razgradi več kot 98 %  in jih predela v čisto vodo. Uporabljena je najnovejša tehnologija SBR.