Zgodivina kmetije Štorman

več kot 500 let na tem prostoru

Kmetija Štorman je prva kmetija v Lomski dolini. Zgodovina kmetije sega vse do šestnajstega stoletja, ko so na tem prostoru kmetovali naši predniki. Od mesta Tržič je oddaljena le 2 km in je prva vstopna točka v čudovito podeželje pod goro Storžič.

Kmetija obdeluje 3 ha travnikov in 28 ha gozdnih površin, vse na zelo strmih pobočjih okrog hiše in v okoliških hribih. Zgodovinsko je bila kmetija usmerjena v samooskrbo in zagotavljala preživetje večje družine. Tako so naši predniki na kmetiji poleg nekaj živine tudi gojili lan, imeli lastno predelavo apna in žago za razrez lesa. 

Novo obdobje je zahtevalo prilagoditev načina kmetovanja in temu primerno se je spremenila tudi dejavnost kmetije. Poleg gozdarske dejavnosti so dodane nove dejavnost kot so gojitev zelenih špargljev, vzreja avtohtone Jezersko solčavske pasme ovac, čebelarstvo in turizem na kmetiji. Kmetijo trenutno vodi Igor z ženo Martino, pomagajo pa otroci Marko, Matej in Jan.